Հետազոտություններ և գնացուցակ

Անալիզներ

Գինը

Արյան ընդհանուր հետազոտություն /25 չափանիշ/

3000

Մեզի ընդհանուր հետազոտություն /10 չափանիշ+նստվածքի քննություն/

2500

Արյան կարգի /ABO/ և ռեզուս գործոնի որոշում,Rh D, C

1500

Միզասեռական օրգանների միկրոսկոպիկ հետազոտություն

5000

Սպերմոգրամմա

7000

Կոպրոգրամմա /ներառյալ թաքնված արյան հաjտնաբերում/

10000

Կղանքում թաքնված արյան հայտնաբերում /I/

5000

Կղանքում թաքնված արյան հայտնաբերում /II/

3500

Կղանքում թաքնված արյան հայտնաբերում /III/

2500

Անալիզներ

Գինը

[TP] Ընդհանուր սպիտակուց

1000

[ALB] Ալբումին

1000

[GLOB] Գլոբուլիններ /ներառում է TP և ALB/

2000

[ALB/GLOB Ratio] Հետազոտությունը ներառում է TP, ALB և GLOB

2000

[BIL tot.] Բիլիռուբին ընդհանուր

1000

[BIL dir.] Բիլիռուբին ուղիղ

1000

[GOT (AST)] Ասպարտատամինոտրանսֆերազա

1500

[GPT (ALT)] Ալանինամինոտրանսֆերազա

1500

[GGT] Գամմա-գլուտամիլտրանսֆերազա

1500

[ALP] Հիմնային ֆոսֆատազա

1500

[LDH] Լակտատդեհիդրոգենազա

1500

[AMYL tot. bl.] Ամիլազա ընդհանուր արյան մեջ

2000

[AMYL tot. ur.] Ամիլազա ընդհանուր մեզի մեջ

2000

[CK] Կրեատինկինազա

2000

[LIP] Լիպազա

4000

[CHOE] Խոլինեստերազա

4000

[CERU] Ցերուլոպլազմին

6000

[APRI/FIB-4] Լյարդի ֆիբրոզի անուղղակի մարկերներ

25000

[LP] Լիպիդային պրոֆիլ /Chol.tot, HDL, LDL, TRIG, Ath. index/

6000

[Chol. tot.] Ընդհանուր խոլեստերին

1000

[HDL] Բարձր խտության լիպոպրոտեիդներ

1500

[LDL] Ցածր խտության լիպոպրոտեիդներ

2000

[TRIG] Տրիգլիցերիդներ

1500

[Ath. index] Աթերոգենային ինդեկս

2500

[APOA1] Ապո-A1 լիպոպրոտեին

5000

[APOB] Ապո-B լիպոպրոտեին

5000

[APOB/APOA1] Ապո-B/Ապո-A1 լիպոպրոտեինների հարաբերություն` աթերոսկլերոզի և ՍԻՀ ռիսկի ցուցանիշ

10000

[UREA bl.] Միզանյութ արյան մեջ

1000

[UREA ur.] Միզանյութ մեզի մեջ

1000

[BUN bl.] Ազոտը միզանյութում արյան մեջ

1000

[BUN ur.] Ազոտը միզանյութում մեզի մեջ

1000

[CREA bl.] Կրեատինին արյան մեջ

1000

[CREA ur.] Կրեատինին մեզի մեջ

1000

[GFR (CKD-EPI)] Կրեատինինի կլիրենս (CKD-EPI)

2000

[u-ALB] Միկրոալբումին մեզում

6000

[URIC ACID bl.] Միզաթթուն արյան մեջ

2000

[URIC ACID ur.] Միզաթթուն մեզի մեջ

2000

[GLU] Գլյուկոզա

1000

[HbA1C] Գլիկոզիլացված հեմոգլոբին

5000

[FRUC] Ֆրուկտոզամին

1000

[Iron] Երկաթ

2000

[Transferrin] Տրանսֆերրին

5000

[Ferritin] Ֆերրիտին

6000

[Na, К, Ca I] Նատրիում, կալիում, կալցիում իոնիզացված

4500

[Ca tot. bl.] Կալցիում ընդհանուր արյան մեջ

1500

[Ca tot. ur.] Կալցիում ընդհանուր մեզի մեջ

1500

[Mg] Մագնեզիում

1500

[IPH] Անօրգանական Ֆոսֆոր

1500

[CRP quant.] C-ռեակտիվ սպիտակուց, քանակական

2000

[CRP HS quant.] С-ռեակտիվ սպիտակուց բարձր զգայուն, քանակական

5000

[RF quant.] Ռևմատոիդ գործոն, քանակական

2500

[ASLO quant.] Անտիստրեպտոլիզին-Օ, քանակական

5000

[HCY] Հոմոցիստեին

15000

Անալիզներ

Գինը

[TSH] Թիրեոտրոպ հորմոն

6000

[T3] Տրիյոդթիրոնին

6000

[T3 free] Տրիյոդթիրոնին ազատ

6000

[T4] Թիրոքսին

6000

[T4 free] Թիրոքսին ազատ

6000

[TG-Ab] Թիրեոգլոբուլինի հակամարմիններ

7500

[TP-Ab] Թիրեոիդ պերօքսիդազաի հակամարմիններ

7500

[TSHR Ab] TSH ընկալիչների նկատմամբ հակամարմիններ

12000

[CTN] Կալցիտոնին

12000

[TG-Ag] Թիրեոգլոբուլին

8000

[INS] Ինսուլին

6000

[HOMA-IR] Ինսուլինակայունության ինդեքս (INS+GLU)

7000

[C-Peptide] C-Պեպտիդ

7000

[Proinsulin] Պրոինսուլին

7000

[STH] Սոմատոտրոպ հորմոն

8000

[PTH] Պարատհորմոն

8000

[ACTG] Ադրենոկորտիկոտրոպ հորմոն

7000

[COR] Կորտիզոլ

6000

[LH] Լյուտեինիզացնող հորմոն

6000

[FSH] Ֆոլիկուլախթանող հորմոն

6000

[AMH] Հակամյուլլերային հորմոն

15000

[PRL] Պրոլակտին

6000

[E2] Էստրադիոլ

6000

[E3 free] Էստրիոլ ազատ

7000

[PROG] Պրոգեստերոն

6000

[17-OH-PROG] 17-OH-պրոգեստերոն

7000

[hCG] Խորիոնային հոնադոտրոպին, ընդհանուր

6000

[free β-hCG] Ազատ β-խորիոնային հոնադոտրոպին

10000

[TEST] Տեստոստերոն

6000

[TEST free] Տեստոստերոն ազատ

7000

[DHEA-S] Դեհիդրոէպիանդրոստերոն սուլֆատ

6000

[SHBG] Գլոբուլին կապող սեռական հորմոններ

7000

Անալիզներ

Գինը

[PAPP-A] Հղիության ընկերքային շրջանի սպիակուց А /PAPP-A/

10000

[free β-hCG] Ազատ β-խորիոնային հոնադոտրոպին

10000

Անալիզներ

Գինը

[E3 free] Էստրիոլ ազատ

7000

[AFP] Ալֆա-ֆետոպրոտեին

6000

[hCG] Խորիոնային հոնադոտրոպին, ընդհանուր

6000

Անալիզներ

Գինը

[HCY] Հոմոցիստեին

15000

[AB_CL] Կարդիոլիպինային հակամարմիններ /IgG, IgM/

12000

[Anti-β2-GP1] Բետա-2 գլիկոպրոտեինի հակամարմիններ /IgG, IgM/

12000

[LA] Գայլախտի հակամարմին

6000

[APS (AB_CL, Anti-β2-GP1, LA)] Հակաֆոսֆոլիպիդային համախտանիշի ախտորոշում

30000

[D-Dimer] Դ-Դիմեր

10000

Անալիզներ

Գինը

[Vitamin B12] Վիտամին В12

7500

[Folic acid (B9)] Ֆոլաթթու /Վիտամին В9/

7500

[Vitamin D total (25-0H)] Վիտամին D /25-ОН/, ընդհանուր

12000

Անալիզներ

Գինը

[APTT] Ակտ. պարց. թրոմբապլաստինային ժամանակ

2500

[PT/INR] Պրոթրոմբինային ժամանակ, ՄՆՀ

1000

[FG] Ֆիբրինոգեն

2500

[TT] Թրոմբինային ժամանակ

2000

[PROTEIN C] Պրոտեին С հակակոագ. համակարգ/Պրոտ. S

7000

[APT III] Հակաթրոմբին III

7000

[LA] Գայլախտի հակամարմին

6000

[D-Dimer] Դ-Դիմեր

10000

Անալիզներ

Գինը

[AB_CL] Կարդիոլիպինային հակամարմիններ /IgG, IgM/

12000

[Anti-β2-GP1] Բետա-2 գլիկոպրոտեինի հակամարմիններ /IgG, IgM/

12000

[LA] Գայլախտի հակամակարդիչ

6000

Անալիզներ

Գինը

[Anti-CCP HS] Հակացիտրուլինային հակամարմիններ, բարձր զգայուն

10000

[ANA COMBI (8 Ag)] Հականուկլեարային հակա-ներ, համալիր որոշում /RNP-70, RNP/Sm, Sm, SS-A /Ro 60, Ro 52/, SS-B (La), Scl-70, Centromere B, Jo-1/

30000

[ANCA HS] Նեյտրոֆիլների ցիտոպլազմայի հակամարմիններ, բարձր զգայուն

15000

[Anti-ds DNA] Երկշղթա ԴՆԹ-ի հակամարմիններ

7500

[ANA] Հականուկլեար հակամարմիններ

7000

[LA] Գայլախտի հակամակարդիչ

6000

[HLA-B27] HLA-B27 որոշում

12000

[HLA-B51] HLA-B51 որոշում

20000

Անալիզներ

Գինը

[IgG] Իմունոգլոբուլին G

4000

[IgA] Իմունոգլոբուլին A

4000

[IgM] Իմունոգլոբուլին M

4000

[IgE] Իմունոգլոբուլին E

6000

[C3] C3 կոմպլեմենտի բաղադրիչ

4000

[C4] C4 կոմպլեմենտի բաղադրիչ

4000

Անալիզներ

Գինը

[Anti-tTG IgA] Հյուսվածքային տրանսգլյուտամինազայի IgA հակամարմին

5000

[Anti-DGP IgG] Գլիադինի դեամիդիրացված պեպտ. IgG հակամարմին

10000

[Anti-tTG IgA+Anti-DGP IgG+IgA] Ցելիակիայի ախտորոշման կոմբինացված թեստ

19000

[Calprotectin quant.] Կալպրոտեկտին ֆեկալային քանակական

15000

Անալիզներ

Գինը

[SCC] Տափակբջջային կարցինոմայի հակածին

12000

[CEA] Քաղցկեղաէմբրիոնային հակածին

6000

[CA 125] Քաղցկեղային հակածին 125

10000

[HE4] Մարդու էպիդիդիմալ սեկտորային սպիտակուց 4

10000

[ROMA index] ՌՕՄԱ ինդեքս /CA 125+HE4/

20000

[CA 15-3] Քաղցկեղային հակածին 15-3

10000

[CA 19-9] Քաղցկեղային հակածին 19-9

10000

[PSA tot.] Պրոստատսպեցիֆիկ հակածին, ընդհանուր

6000

[PSA free] Պրոստատսպեցիֆիկ հակածին, ազատ

7000

[AFP] Ալֆա-ֆետոպրոտեին

6000

[hCG] Խորիոնային հոնադոտրոպին, ընդհանուր

6000

[CTN] Կալցիտոնին

12000

[TG-Ag] Թիրեոգլոբուլին

8000

[NSE] Նեյրոսպեցիֆիկ էնոլազա

10000

[Cyfra 21-1] 19-ցիտոկերատինի հատված

12000

Անալիզներ

Գինը

[Cov-2, Ab IgM/IgG] Covid-19 հարուցիչի նկատմամբ Igm/IgG հակամարմիններ

10000

[HBsAg] Հեպատիտ В՝ մակերեսային հակածին

7500

[HBsAg quant.] Հեպատիտ В՝ մակերեսային հակածին, քանակական

15000

[Anti-HBc] Հեպատիտ В՝ կորիզային հակածնի հակամարմիններ

10000

[HCV-AB] Հեպատիտ С` ընդհանուր հակամարմիններ

7500

[HCV rapid AB] Հեպատիտ С` ընդհանուր հակամարմիններ, ընդ. էքսպրես թեստ

3000

[CMV IgM] Ցիտոմեգալովիրուս, IgM

6000

[CMV IgG] Ցիտոմեգալովիրուս, IgG

6000

[CMV avidity] Ցիտոմեգալովիրուս, ավիդություն

15000

[HSV 1 IgG] Հերպեսվիրուս 1, IgG

6000

[HSV 2 IgG] Հերպեսվիրուս 2, IgG

6000

[CHL. Tr. IgA] Խլամիդիա տր., IgA

6000

[CHL. Tr. IgG] Խլամիդիա տր., IgG

6000

[RUB IgM] Ռուբելլա, IgM

6000

[RUB IgG] Ռուբելլա, IgG

6000

[TOXO IgM] Տոքսոպլազմա, IgM

7500

[TOXO IgG] Տոքսոպլազմա, IgG

7500

[TOXO avidity] Տոկսոպլազմա, ավիդություն

15000

[RPR] Սիֆիլիս

3000

[HIV AG/AB] ՁԻԱՀ-ի հակածին/հակամարմին, կոմբինացված

7500

[EBV IgM (VCA)] Էպշտեյն-Բարր վիրուսի հակամարմին IgM (VCA)

6000

[VZV IgG] Ջրծաղիկի հարուցիչի IgG հակամարմին

7000

[Brucellosis (SAT)] Բրուցելոզ /Ռայթ-Հեդելսոնի ռեակցիա/

7000

[Brucellosis IgM] Բրուցելոզ, IgM

6500

[Brucellosis IgG] Բրուցելոզ, IgG

6500

[C. Bur. Ph I IgG] Քյու տենդ /Կոքսիելոզ/, I փուլ, IgG

10000

[C. Bur. Ph II IgM] Քյու տենդ /Կոքսիելոզ/, II փուլ, IgM

10000

[C. Bur. Ph II IgG] Քյու տենդ /Կոքսիելոզ/, II փուլ, IgG

10000

[Borrelia IgM] Լայմի հիվ-ուն /Տզային բորելիոզ/, IgM, քանակական

6500

[Borrelia IgG] Լայմի հիվ-ուն /Տզային բորելիոզ/, IgG, քանակական

6500

[Anti-Bor-8 IgM] Լայմի հիվ-ուն /Տզային բորելիոզ/, IgM, իմունոբլոտ

15000

[Anti-Bor-8 IgG] Լայմի հիվ-ուն /Տզային բորելիոզ/, IgG, իմունոբլոտ

15000

Անալիզներ

Գինը

Կղանքի բակ քննություն /պաթոգեն, պայմանական/

6000

Կղանքի բակ քննություն /պաթոգեն, պայմանական/, Vitek 2

15000

Տարբեր կենսանյութերի բակ քննություն

8000

Տարբեր կենսանյութերի բակ քննություն, Vitek 2

15000

Հետազոտություն սնկերի նկատմամբ՝ մաշկից, եղունգից

5000

Միկոզների հարուցիչների հայտնաբերում

8000

M.hominis, U.urealiticum, U.parvum, 9 հակաբիոտիկի զգայությունով

15000

Strepto-test, A խմբի ստրեպտոկոկկեր

7000

Campylobacter sp./ Կամպիլոբակրերիա

7000

Clostridium difficile toxin A,B/ Կլոստրիդիաների A,B տոքսին

11000

Escherichia coli O157:H7/ Էշերիխիա կոլի O157:H7

6000

Brucellosis, Բրուցելոզ` Ռայթ-Հեդելսոնի ռեակցիա

7000

Որդերի ձվիկների հայտնաբերում կղանքում /I/

5000

Որդերի ձվիկների հայտնաբերում կղանքում /II/

3500

Որդերի ձվիկների հայտնաբերում կղանքում /III/

2500

Սրատուտի հայտնաբերում քսուկի միջոցով

2500

Հելմինթի սեգմենտի ուսումնասիրում

5000

Malaria: Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale/ Մալարիա՝ 4 տեսակները

5000

Leishmaniasis/ Լեշմանիոզ

7000

Helicobacter pylori, Ag in stool, ELISA/ Հելիկոբակտերիոզ, Ag կղանքում, ELISA

6500

Giardia Intestinalis, Ag in stool, ELISA/ Լամբլիոզ, Ag կղանքում, ELISA

7000

Entameoba histolytica, Ag in stool, ELISA/ Ամեբիազ, Ag կղանքում, ELISA

12000

Cryptosporidium parvum, Ag in stool, ELISA/ Կրիպտոսպորիդիոզ, Ag կղանքում, ELISA

12000

Cryptosporidium parvum, Ag in stool, ELISA/ Կրիպտոսպորիդիոզ, Ag կղանքում, ELISA

12000

Para Combi/ Լամբլիոզ+Ամեբիազ+Կրիպտոսպորիդիոզ, Ag կղանքում, ELISA

18000

Norovirus, Ag in stool, ELISA/ Նորովիրուս, Ag կղանքում, ELISA

10000

Astrovirus, Ag in stool, ELISA/ Աստրովիրուս, Ag կղանքում, ELISA

10000

Rotavirus+Adenovirus, Ag in stool, ELISA/ Ռոտավիրուս+Ադենովիրուս, Ag կղանքում, ELISA

7000

Enterovirus, Ag in stool, ELISA/ Էնտերովիրուս, Ag կղանքում, ELISA

7000

Leptospirosis, IgG+IgM in blood/ Լեպտոսպիրոզ, IgG+IgM արյան մեջ

6500

Leishmaniasis, IgG in blood/ Լեշմանիոզ, IgG արյան մեջ

7000

Helicobacter pylori, IgG in blood/ Հելիկոբակտերիոզ, IgG արյան մեջ

6500

Opisthorchis felineus, IgG in blood/ Օպիստորխոզ, IgG արյան մեջ

7000

Echinococcus granulosus, IgG in blood/ Էխինակոկոզ, IgG արյան մեջ

7000

Trichinella spiralis, IgG in blood/ Տրիխինելոզ, IgG արյան մեջ

20000

Toxocara canis, IgG in blood/ Տոկսոկարոզ, IgG արյան մեջ

20000

Teania solium, IgG in blood/ Ցիստիցերկոզ, IgG արյան մեջ

20000

Արյան ստերիլության բակ քննություն

9000

Արյան ստերիլության բակ քննություն, Vitek 2

18000

Մեզի բակ քննություն

7000

Մեզի բակ քննություն, Vitek 2

15000

Կղանքի բակ քննություն /դիսբակտերիոզ/

8000

Կղանքի բակ քննություն /դիսբակտերիոզ/, Vitek 2

15000

Անալիզներ

Գինը

[Sars-Cov-2 rPCR] Covid-19 հարուցիչի հայտնաբերում

15000

[Androflor screen] Անդրոֆլոր սքրին, տղամարդու նորմալ միկրոֆլորա և 13 պաթոգեն

25000

[Femoflor screen] Ֆեմոֆլոր սքրին, կնոջ նորմալ միկրոֆլորա և 13 պաթոգեն

25000

[Lactoscreen] Լակտոսքրին, կնոջ ՄԶՀ-ի լակտոբակտերիաների քանակական որոշում

8000

[HPV kvant 4] Մարդու պապիլոմավիրուսի` /6,11,16,18/, քանակական որոշում

10000

[HPV kvant 15] Մարդու պապիլոմավիրուսի` /6,11/, /16,31,33,35,52,58/, /18,39,45,59,70/, /56,51,68/, քանակական որոշում

13000

[HPV screen titer 14] Մարդու պապիլոմավիրուսի 14 տեսակի` 16*,18*,31,33,35,39,45*,51,52,56,58,59,66,68, քանակական որոշում

21000

[Chlamydia trachomatis] Խլամիդիոզի հարուցիչի հայտնաբերում

6000

[Ureaplasma ur./parvum] Ուրեապլազմոզի հարուցիչի հայտնաբերում

6000

[Mycoplasma hominis] Միլոպլազմոզի /M.hominis/ հարուցիչի հայտնաբերում

6000

[Mycoplasma genitalium] Միլոպլազմոզի /M. genitalium/ հարուցիչի հայտնաբերում

6000

[Treponema pallidum] Սիֆիլիսի հարուցիչի հայտնաբերում

8000

[Neicceria gonorrhoeae] Գոնորեաի հարուցիչի հայտնաբերում

6000

[Gardnerella vaginalis] Գարդներելաի հայտնաբերում

6000

[Trichomonas vaginalis] Տրիխոմոնիազի հարուցիչի հայտնաբերում

6000

[Candida albicans] Կանդիդոզի հարուցիչի հայտնաբերում

6000

[Toxoplasma gondii] Տոկսոպլազմոզի հարուցիչի հայտնաբերում

7000

[Cytomegalovirus (CMV)] Ցիտոմեգալովիրուսի հայտնաբերում

6000

[Herpes Simplex virus 1,2 (HSV)] Հերպես-Վիրուսի 1,2 հայտնաբերում

6000

[Epstein-Barr virus (EBV)] Էպշտեյն-Բարր վիրուսի հայտնաբերում

7000

[Varicella-Zoster virus (VZV)] Ջրծաղիկ, գոտեվորող որքինի վիրուսի հայտնաբերում

7000

[Borrelia burgdorferi] Բորելիոզի /Լայմի հիվանդություն/ հարուցիչի հայտնաբերում

12000

[HBV] Հեպատիտ B վիրուսի որակական որոշում

6000