Հետազոտություններ և գնացուցակ

Լաբորատոր յուրաքանչյուր հետազոտություն ունի հանձնելու իր պայմանները։ Խորհրդակցեք Ձեր բժշկի հետ հանձնելուց առաջ։

Անալիզներ

Գինը

Արյան ընդհանուր հետազոտություն /25 չափանիշ/

3000

Մեզի ընդհանուր հետազոտություն /10 չափանիշ+նստվածքի քննություն/

2500

Արյան կարգի /ABO/ և ռեզուս գործոնի որոշում,Rh D, C

3500

Միզասեռական օրգանների միկրոսկոպիկ հետազոտություն

5000

Հետազոտություն սնկերի նկատմամբ / մաշկից, եղունգից

5000

Դեմոդեկոզ

5000

Սպերմոգրամմա

7000

Կոպրոգրամմա /ներառյալ թաքնված արյան հաjտնաբերում/

10000

Կղանքում թաքնված արյան հայտնաբերում /I/

5000

Կղանքում թաքնված արյան հայտնաբերում /II/

3500

Կղանքում թաքնված արյան հայտնաբերում /III/

2500

Անալիզներ

Գինը

[TP] Ընդհանուր սպիտակուց

1000

[ALB] Ալբումին

1000

[GLOB] Գլոբուլիններ /ներառում է TP և ALB

2000

[ALB/GLOB Ratio] Հետազոտությունը ներառում է TP, ALB և GLOB

2000

[BIL tot.] Բիլիռուբին ընդհանուր

1000

[BIL dir.] Բիլիռուբին ուղիղ

1000

[GOT (AST)] Ասպարտատամինոտրանսֆերազա

1500

[GPT (ALT)] Ալանինամինոտրանսֆերազա

1500

[GGT] Գամմա-գլուտամիլտրանսֆերազա

1500

[ALP] Հիմնային ֆոսֆատազա

1500

[LDH] Լակտատդեհիդրոգենազա

1500

[AMYL tot. bl.] Ամիլազա ընդհանուր (արյուն)

2000

[AMYL tot. ur.] Ամիլազա ընդհանուր (մեզ)

2000

[CK] Կրեատինկինազա

2000

[LIP] Լիպազա

4000

[CHOE] Խոլինեստերազա

4000

[CERU] Ցերուլոպլազմին

6000

[APRI/FIB-4] Լյարդի ֆիբրոզի անուղղակի մարկերներ

25000

[LP] Լիպիդային պրոֆիլ /Chol.tot, HDL, LDL, TRIG, Ath. index/

6000

[Chol. tot.] Ընդհանուր խոլեստերին

1000

[HDL] Բարձր խտության լիպոպրոտեիդներ

1500

[LDL] Ցածր խտության լիպոպրոտեիդներ

2000

[TRIG] Տրիգլիցերիդներ

1500

[Ath. index] Աթերոգենային ինդեկս

2500

[APO A1] Ապո-A1 լիպոպրոտեին

5000

[APO B] Ապո-B լիպոպրոտեին

5000

[APO B/APO A1] Ապո-B/Ապո-A1 լիպոպրոտեինների հարաբերություն` աթերոսկլերոզի և ՍԻՀ ռիսկի ցուցանիշ

10000

[NT-Pro-BNP] Նատրիուրետրիկ հորմոնի N-ծայրային պրոպեպտիդ(B-տիպի)

15000

[HCY] Հոմոցիստեին

15000

[UREA bl.] Միզանյութ արյան մեջ

1000

[UREA ur.] Միզանյութ մեզի մեջ

1000

[BUN bl.] Ազոտը միզանյութում արյան մեջ

1000

[BUN ur.] Ազոտը միզանյութում մեզի մեջ

1000

[CREA bl.] Կրեատինին արյան մեջ

1000

[CREA ur.] Կրեատինին մեզի մեջ

1000

[GFR (CKD-EPI)] Կրեատինինի քլիրենս (CKD-EPI)

2000

[u-ALB] Միկրոալբումին մեզում

6000

[URIC ACID bl.] Միզաթթուն արյան մեջ

2000

[URIC ACID ur.] Միզաթթուն մեզի մեջ

2000

[GLU] Գլյուկոզա արյան մեջ

1000

[GTT] Գլյուկոզ տոլերանտ թեստ

5000

[HbA1C] Գլիկոզիլացված հեմոգլոբին

5000

[FRUC] Ֆրուկտոզամին

1000

[Transferrin] Տրանսֆերրին

5000

[sTrR] Տրանսֆերինի լուծվող ռեցեպտոր

7000

[Ferritin] Ֆերրիտին

6000

[Iron] Երկաթ

2000

[Na, К, Ca I] Նատրիում, կալիում, կալցիում իոնիզացված

4500

[Ca tot. bl.] Կալցիում ընդհանուր արյան մեջ

1500

[Ca tot. ur.] Կալցիում ընդհանուր մեզի մեջ

1500

[Mg] Մագնեզիում

1500

[IPH] Անօրգանական Ֆոսֆոր

1500

[Zn] Ցինկ

4000

[CRP quant.] C-ռեակտիվ սպիտակուց, քանակական

2000

[CRP HS quant.] С-ռեակտիվ սպիտակուց բարձր զգայուն, քանակական

5000

[RF quant.] Ռևմատոիդ գործոն, քանակական

2500

[ASLO quant.] Անտիստրեպտոլիզին-Օ, քանակական

5000

Անալիզներ

Գինը

[TSH] Թիրեոտրոպ հորմոն

6000

[T3] Տրիյոդթիրոնին

6000

[T3 free] Տրիյոդթիրոնին ազատ

6000

[T4] Թիրոքսին

6000

[T4 free] Թիրոքսին ազատ

6000

[TG-Ag] Թիրեոգլոբուլին

8000

[TG-Ab] Թիրեոգլոբուլինի հակամարմիններ

7500

[TP-Ab] Թիրեոիդ պերօքսիդազաի հակամարմիններ

7500

[TSHR Ab] TSH ընկալիչների նկատմամբ հակամարմիններ

12000

[CTN] Կալցիտոնին

10000

[INS] Ինսուլին

6000

[HOMA-IR] Ինսուլինակայունության ինդեքս (INS+GLU)

7000

[C-Peptide] C-Պեպտիդ

7000

[Proinsulin] Պրոինսուլին

7000

[STH] Սոմատոտրոպ հորմոն

8000

[IGF-1] Աճի ինսուլինանման ֆակտոր 1

11500

[PTH] Պարատհորմոն

8000

[ACTG] Ադրենոկորտիկոտրոպ հորմոն

7000

[COR] Կորտիզոլ

6000

[LH] Լյուտեինիզացնող հորմոն

6000

[FSH] Ֆոլիկուլախթանող հորմոն

6000

[AMH] Հակամյուլլերային հորմոն

15000

[PRL] Պրոլակտին

6000

[E2] Էստրադիոլ

6000

[E3 free] Էստրիոլ ազատ

7000

[PROG] Պրոգեստերոն

6000

[17-OH-PROG] 17-OH-պրոգեստերոն

7000

[hCG] Խորիոնային հոնադոտրոպին, ընդհանուր

6000

[free β-hCG] Ազատ β-խորիոնային հոնադոտրոպին

10000

[TEST] Տեստոստերոն

6000

[TEST free] Տեստոստերոն ազատ

7000

[DHEA-S] Դեհիդրոէպիանդրոստերոն սուլֆատ

6000

[SHBG] Գլոբուլին կապող սեռական հորմոններ

7000

Անալիզներ

Գինը

[PAPP-A] Հղիության ընկերքային շրջանի սպիակուց А /PAPP-A/

10000

[free β-hCG] Ազատ β-խորիոնային հոնադոտրոպին

10000

Անալիզներ

Գինը

[E3 free] Էստրիոլ ազատ

7000

[AFP] Ալֆա-ֆետոպրոտեին

6000

[hCG] Խորիոնային հոնադոտրոպին, ընդհանուր

6000

[ Inhibin A] Ինհիբին- A

8500

Անալիզներ

Գինը

[HCY] Հոմոցիստեին

15000

[AB_CL] Կարդիոլիպինային հակամարմիններ /IgG, IgM/

12000

[Anti-β2-GP1] Բետա-2 գլիկոպրոտեինի հակամարմիններ /IgG, IgM/

12000

[LA] Գայլախտի հակամակարդիչ

6000

[APS (AB_CL, Anti-β2-GP1, LA)] Հակաֆոսֆոլիպիդային համախտանիշի ախտորոշում

30000

[D-Dimer] Դ-Դիմեր

10000

Անալիզներ

Գինը

[Vitamin B12] Վիտամին В12

7500

[Folic acid (B9)] Ֆոլաթթու /Վիտամին В9/

7500

[Vitamin D total (25-0H)] Վիտամին D /25-ОН/, ընդհանուր

10000

Անալիզներ

Գինը

[APTT] Ակտ. պարց. թրոմբապլաստինային ժամանակ

2500

[PT/INR] Պրոթրոմբինային ժամանակ, ՄՆՀ

1000

[FG] Ֆիբրինոգեն

2500

[TT] Թրոմբինային ժամանակ

2000

[PROTEIN C] Պրոտեին С համակարգիչ

9000

[PROTEIN S] Պրոտեին S համակարգիչ

9000

[APT III] Հակաթրոմբին III

7000

[LA] Գայլախտի հակամակարդիչ

6000

[D-Dimer] Դ-Դիմեր

10000

Անալիզներ

Գինը

[APS(AB_CL, Anti-β2-GP1, LA] Հակաֆոսֆոլիպիդային համախտանիշ

30000

[AB_CL] Կարդիոլիպինային հակամարմիններ /IgG/

6000

[AB_CL] Կարդիոլիպինային հակամարմիններ /IgM/

6000

[Anti-β2-GP1] Բետա-2 գլիկոպրոտեինի հակամարմին /IgG/

6000

[Anti-β2-GP1] Բետա-2 գլիկոպրոտեինի հակամարմին/IgM/

6000

[LA] Գայլախտի հակամակարդիչ

6000

Անալիզներ

Գինը

[Anti-CCP HS] Հակացիտրուլինային հակամարմիններ, բարձր զգայուն

10000

[ANA COMBI (8 Ag)] Հականուկլեարային հակա-ներ, համալիր որոշում /RNP-70, RNP/Sm, Sm, SS-A /Ro 60, Ro 52/, SS-B (La), Scl-70, Centromere B, Jo-1/

30000

[Anti -Scl-70] Հակամարմիններ Scl-70-ի նկատմամբ (քանակական)

10000

[ANCA HS] Նեյտրոֆիլների ցիտոպլազմայի հակամարմիններ (բարձր զգայունության)

15000

[Anti-ds DNA] Երկշղթա ԴՆԹ-ի հակամարմիններ

7500

[ANA] Հականուկլեար հակամարմիններ

7000

[LA] Գայլախտի հակամակարդիչ

6000

[HLA-B27] HLA-B27 որոշում (ՊՇՌ)

12000

[HLA-B51] HLA-B51 որոշում (ՊՇՌ), Բեխչետի հիվանդություն

20000

Անալիզներ

Գինը

[IgG] Իմունոգլոբուլին G

4000

[IgA] Իմունոգլոբուլին A

4000

[IgM] Իմունոգլոբուլին M

4000

[IgE] Իմունոգլոբուլին E

6000

[C3] C3 կոմպլեմենտի բաղադրիչ

4000

[C4] C4 կոմպլեմենտի բաղադրիչ

4000

[Food allergens] Սննդային ալերգեններ /20

40000

[Inhalation allergens] Շնչառական ալերգեններ /20

40000

Անալիզներ

Գինը

[Procalcitonin] Պրոկալցիտոնին

15000

[ Il6 ] Ինտերլեյկին-6

12000

Անալիզներ

Գինը

[Anti-tTG IgA] Հյուսվածքային տրանսգլյուտամինազայի հակամարմին, IgA

7000

[Anti-DGP IgG] Գլիադինի դեամիդիրացված պեպտ. IgG հակամարմին

10000

[Anti-tTG IgA+Anti-DGP IgG+IgA] Ցելիակիայի ախտորոշում/ Կոմբինացված թեստ

21000

[Calprotectin quant.] Կալպրոտեկտին ֆեկալային (քանակական)

15000

Անալիզներ

Գինը

[SCC] Տափակբջջային կարցինոմայի հակածին

12000

[CEA] Քաղցկեղաէմբրիոնային հակածին

6000

[CA 125] Քաղցկեղային հակածին 125

10000

[HE4] Մարդու էպիդիդիմալ սեկտորային սպիտակուց 4

10000

[ROMA index] ՌՕՄԱ ինդեքս /CA 125+HE4/

20000

[CA 15-3] Քաղցկեղային հակածին 15-3

10000

[CA 19-9] Քաղցկեղային հակածին 19-9

10000

[PSA tot.] Պրոստատսպեցիֆիկ հակածին, ընդհանուր

6000

[PSA free] Պրոստատսպեցիֆիկ հակածին, ազատ

7000

[AFP] Ալֆա-ֆետոպրոտեին

6000

[hCG] Խորիոնային հոնադոտրոպին, ընդհանուր

6000

[CTN] Կալցիտոնին

10000

[TG-Ag] Թիրեոգլոբուլին

8000

[NSE] Նեյրոսպեցիֆիկ էնոլազա

10000

[Cyfra 21-1] 19-ցիտոկերատինի հատված

12000

Անալիզներ

Գինը

[Cov-2, Ab IgM/IgG] Covid-19 հարուցիչի նկատմամբ IgM/IgG հակամարմիններ

10000

[Sars-cov-2/Influenza/A+B,RSV/Adenovirus] Սուր շնչառական ինֆեկցիաների 4 հարուցչի հայտնաբերման թեստ

17000

[Sars -CoV-2 rapid test] Covid-19 հարուցչի հայտնաբերման էքսպրես թեստ

8000

[Parvovirus B19 IgM] Պարվովիրուս B19/ IgM

7000

[Norovirus] Նորովիրուս / Ag կղանքում ԻՖԱ/ELISA

10000

[Astrovirus] Աստրովիրուս/ Ag կղանքում ԻՖԱ/ELISA

10000

[Rotavirus/Adenovirus] Ռոտավիրուս/Ադենովիրուս Ag կղանքում ԻՖԱ/ELISA

7000

[Enterovirus] Էնտերովիրուս / Ag կղանքում ԻՖԱ/ELISA

7000

[HBV rapid test] Հեպատիտ B մակերեսային հակածնի էքսպրես թեստ

3000

[HBsAg] Հեպատիտ В՝ մակերեսային հակածին

7500

[HBsAg quant.] Հեպատիտ В՝ մակերեսային հակածին, քանակական

15000

[Anti-HBc] Հեպատիտ В՝ կորիզային հակածնի հակամարմիններ

10000

[HCV-AB] Հեպատիտ С, ընդհանուր հակամարմիններ

7500

[HCV rapid AB] Հեպատիտ С` ընդհանուր հակամարմիններ, ընդ. էքսպրես թեստ

3000

[Anti CMV IgM] Ցիտոմեգալովիրուս, IgM

6000

[Anti CMV IgG] Ցիտոմեգալովիրուս, IgG

6000

[CMV avidity] Ցիտոմեգալովիրուս, ավիդություն

15000

[HSV 1 IgG] Հերպեսվիրուս, տեսակ 1, IgG

6000

[HSV 2 IgG] Հերպեսվիրուս, տեսակ 2, IgG

6000

[CHL. Tr. IgA] Խլամիդիա տր., IgA

6000

[CHL. Tr. IgG] Խլամիդիա տր., IgG

6000

[RUB IgM] Ռուբելլա, IgM

6000

[RUB IgG] Ռուբելլա, IgG

6000

[TOXO IgM] Տոքսոպլազմա, IgM

7500

[TOXO IgG] Տոքսոպլազմա, IgG

7500

[TOXO avidity] Տոկսոպլազմա, ավիդություն

15000

[RPR] Սիֆիլիս

3000

[HIV AG/AB] ՄԻԱՎ-ի հակածին/հակամարմին, կոմբինացված

7500

[HIV rapid test] ՄԻԱՎ-ի էքսպրես թեստ

3000

[EBV IgM (VCA)] Էպշտեյն-Բարր վիրուսի հակամարմին IgM (VCA)

6000

[EBV IgG (VCA)] Էպշտեյն-Բարր վիրուսի հակամարմին IgG (VCA)

6000

[VZV IgG] Ջրծաղիկի հարուցիչի IgG հակամարմին

7000

[Bordetella Pertussis IgM] Կապույտ հազի հայտնաբերում, IgM

7000

[Bordetella Pertussis IgG] Կապույտ հազի հայտնաբերում, IgG

7000

[Brucellosis (SAT)] Բրուցելոզ /Ռայթ-Հեդելսոնի ռեակցիա

7000

[Brucellosis IgM] Բրուցելոզ, IgM

6500

[Brucellosis IgG] Բրուցելոզ, IgG

6500

[C. Bur. Ph I IgG] Քյու տենդ /Կոքսիելոզ/I փուլ, IgG

10000

[C. Bur. Ph II IgM] Քյու տենդ /Կոքսիելոզ/ II փուլ, IgM

10000

[C. Bur. Ph II IgG] Քյու տենդ /Կոքսիելոզ/, II փուլ, IgG

10000

[Borrelia IgM] Լայմի հիվ-ուն /Տզային բորելիոզ/IgM, քանակական

6500

[Borrelia IgG] Լայմի հիվ-ուն /Տզային բորելիոզ/IgG, քանակական

6500

[Anti-Bor-8 IgM] Լայմի հիվ-ուն /Տզային բորելիոզ/ IgM, իմունոբլոտ(p100, VlsE,p58,p41,p39,OspA,OspC,p18)

15000

[Anti-Bor-8 IgG] Լայմի հիվ-ուն /Տզային բորելիոզ/, IgG, իմունոբլոտ(p100, VlsE,p58,p41,p39,OspA,OspC,p18)

15000

Անալիզներ

Գինը

Հելմիթների ձվիկների հայտնաբերում կղանքում /I/

5000

Հելմիթների ձվիկների հայտնաբերում կղանքում /II/

3500

Հելմիթների ձվիկների հայտնաբերում կղանքում /III/

2500

Հելմիթի սեգմենտի ուսումնասիրում

5000

Malaria: Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale/ Մալարիա՝ 4 տեսակները

10000

Leishmaniasis IgG/ Լեշմանիոզ IgG արյան մեջ

7000

Leishmaniasis / Լեշմանիոզ, միկրոսկոպիկ հետազոտություն

10000

Shistosomiasis/ Շիստոսոմոզ, միկրոսկոպիկ հետազոտություն

10000

Opisthorchis/ Օպիստորխոզ IgG արյան մեջ

7000

Leptospirosis, IgG+IgM (blood) / Լեպտոսպիրոզ, IgG+IgM արյան մեջ

6500

Helicobacter pylori, Ag in stool, ELISA/ Հելիկոբակտերիոզ, Ag կղանքում/ ELISA

6500

Giardia Intestinalis (lamblia), Ag in stool, ELISA/ Լամբլիոզ, Ag կղանքում/ ELISA

7000

Entameoba histolytica, Ag in stool, ELISA/ Ամեբիազ, Ag կղանքում/ ELISA

12000

Cryptosporidium parvum, Ag in stool, ELISA/ Կրիպտոսպորիդիոզ, Ag կղանքում/ELISA

12000

Para Combi/ Լամբլիոզ+Ամեբիազ+Կրիպտոսպորիդիոզ, Ag կղանքում, ELISA

18000

Helicobacter pylori, IgG in blood/ Հելիկոբակտերիոզ, IgG արյան մեջ

6500

Echinococcus granulosus, IgG in blood/ Էխինակոկոզ, IgG արյան մեջ

7000

Trichinella spiralis, IgG in blood/ Տրիխինելոզ, IgG արյան մեջ

20000

Toxocara canis, IgG in blood/ Տոկսոկարոզ, IgG արյան մեջ

20000

Teania solium, IgG in blood/ Ցիստիցերկոզ, IgG արյան մեջ

20000

Արյան ստերիլության բակ քննություն

9000

Արյան ստերիլության բակ քննություն, Vitek 2

18000

Մեզի բակ քննություն

7000

Մեզի բակ քննություն / Vitek 2

15000

Կղանքի բակ քննություն դիսբակտերիոզ

8000

Կղանքի բակ քննություն դիսբակտերիոզ/ Vitek 2

15000

Կղանքի բակ քննություն /պաթոգեն, պայմանական/

6000

Կղանքի բակ քննություն /պաթոգեն, պայմանական/, Vitek 2

15000

Իերսինիա /արյուն/մեզ/կղանք

8000

Իերսինիա / արյուն/ մեզ/ կղանք/ Vitek 2

15000

Տարբեր կենսանյութերի բակ քննություն

8000

Տարբեր կենսանյութերի բակ քննություն, Vitek 2

15000

Հետազոտություն սնկերի նկատմամբ՝ մաշկից, եղունգից

5000

Միկոզների հարուցիչների հայտնաբերում

8000

M.hominis, U.urealiticum, U.parvum/հակաբիոտիկների զգայություն

15000

Strepto-test, A խմբի ստրեպտոկոկկեր

7000

Campylobacter sp./ Կամպիլոբակրերիա

7000

Clostridium difficile toxin A,B/ Կլոստրիդիաների A,B տոքսին

11000

Escherichia coli O157:H7/ Էշերիխիա կոլի O157:H7

6000

Սրատուտի հայտնաբերում քսուկի միջոցով (Enterobiasis)

2500

Brucellosis, Բրուցելոզ/Ռայթ-Հեդելսոնի ռեակցիա

7000

Norovirus, Ag in stool, ELISA/ Նորովիրուս, Ag կղանքում, ELISA

10000

Astrovirus, Ag in stool, ELISA/ Աստրովիրուս, Ag կղանքում, ELISA

10000

Rotavirus+Adenovirus, Ag in stool, ELISA/ Ռոտավիրուս+Ադենովիրուս, Ag կղանքում, ELISA

7000

Enterovirus, Ag in stool, ELISA/ Էնտերովիրուս, Ag կղանքում, ELISA

7000

Pancreatic Elastase /Պանկրեատիկ Էլաստազա (կղանք)

15000

Անալիզներ

Գինը

[Androflor screen] Անդրոֆլոր սքրին, տղամարդու նորմալ միկրոֆլորա և 13 պաթոգեն

25000

[Femoflor screen] Ֆեմոֆլոր սքրին, կնոջ նորմալ միկրոֆլորա և 13 պաթոգեն

25000

[Lactoscreen] Լակտոսքրին, կնոջ ՄԶՀ-ի լակտոբակտերիաների քանակական որոշում

8000

[HPV kvant 4] Մարդու պապիլոմավիրուսի` քանակական որոշում /6,11,16,18/

10000

[HPV kvant 15] Մարդու պապիլոմավիրուսի` քանակական որոշում /6,11/, /16,31,33,35,52,58/, /18,39,45,59,70/, /56,51,68/

13000

[HPV screen titer 14] Մարդու պապիլոմավիրուսի 14 տեսակի` քանակական որոշում 16*,18*,31,33,35,39,45*,51,52,56,58,59,66,68

21000

[HPV quantitative 24] HPV օնկոգեն տեսակների քանակական որոշում, 24 տեսակ(6,11,16,18,26,30,31,33,35,39,44,,45,51,52,53,56,58,59,66,67,68,70,73,82)

20000

[Chlamydia trachomatis] Խլամիդիոզի հարուցիչի հայտնաբերում

6000

[Ureaplasma ur./parvum] Ուրեապլազմոզի հարուցիչի հայտնաբերում

6000

[Mycoplasma hominis] Միկոպլազմոզի /M.hominis/ հարուցիչի հայտնաբերում

6000

[Mycoplasma genitalium] Միկոպլազմոզի /M. genitalium/ հարուցիչի հայտնաբերում

6000

[Treponema pallidum] Սիֆիլիսի հարուցիչի հայտնաբերում

8000

[Neicceria gonorrhoeae] Գոնորեաի հարուցիչի հայտնաբերում

6000

[Listeria monocytogenes] Լիստերիա

6000

[Gardnerella vaginalis] Գարդներելաի հայտնաբերում

6000

[Trichomonas vaginalis] Տրիխոմոնիազի հարուցիչի հայտնաբերում

6000

[Candida albicans] Կանդիդոզի հարուցիչի հայտնաբերում

6000

[Toxoplasma gondii] Տոկսոպլազմոզի հարուցիչի հայտնաբերում

7000

[Cytomegalovirus (CMV)] Ցիտոմեգալովիրուսի հայտնաբերում

6000

[Herpes Simplex virus 1,2 (HSV)] Հերպես-Վիրուսի 1,2 հայտնաբերում

6000

[Epstein-Barr virus (EBV)] Էպշտեյն-Բարր վիրուսի հայտնաբերում

7000

[Epstein-Barr virus (EBV)] Էպշտեյն-Բարր վիրուսի քանակական որոշում

20000

[Yersinia enterocolitica/pseudotuberculosis] Իերսինիաների ԴՆԹ-ի հայտնաբերումը կղանքում

12000

[Borrelia burgdorferi] Բորելիոզի /Լայմի հիվանդություն/ հարուցիչի հայտնաբերում

12000

[Varicella-Zoster virus VZV] Ջրծաղիկ, Գոտևորող Որքին

7000

[Influenza virus A, B] Գրիպի վիրուս A, B

12000

[HBV/HCV/HIV combo] Հեպատիտ B,C և ՄԻԱՎ վիրուսների որակական հետազոտություն

15000

[HBV] Հեպատիտ B վիրուսի որակական որոշում

6000

[qHBV] Հեպատիտ B վիրուսի քանակական որոշում

50000

[HCV] Հեպատիտ C վիրուսի որակական որոշում

10000

[qHCV] Հեպատիտ C վիրուսի քանակական որոշում

50000

[gHCV] Հեպատիտ C վիրուսի գենոտիպավորում 1a,1b,2,3a,5a,6

60000

[Thrombophilia: F2,F5,F7,F13,FGB,ITGA2-α2,ITGB3-β3,SERPINE(PAI-1),1 of 8] Թրոմբոզի/թրոմբոֆիլիայի զարգացման ռիսկի հետ կապված գենետիկական պոլիմորֆիզմների որոշում, նշված 1 կետ

5000

[Thrombophilia: F2, F5] Թրոմբոզի/թրոմբոֆիլիայի զարգացման ռիսկի հետ կապված գենետիկական պոլիմորֆիզմների որոշում,2 կետ

9000

[Thrombophilia; F2,F5,F7,F13 FGB,ITGA2-α2,ITGB3-β3,SERPINE119(PAI-1)] Թրոմբոֆիլիայի զարգացման ռիսկի հետ կապված գենետիկական պոլիմորֆիզմների որոշում,8 կետ

25000

[Cardiovascular diseases/ Lipid metabolism APOE, LPL,PON1,APOC3, LPC] Սիրտ-անոթային հիվանդություններ լիպիդային նյութափոխանակության խանգարումների գենետիկ պոլիմորֆիզմներ

35000

[Folate Metabolism:MTHFR,MTR,MTRR] Ֆոլատային ցիկլի խանգարման հետ համակցված գենետիկական պոլիմորֆիզմների որոշում, 4 կետ

12000

[Lactose Metabolism:MCM6] Լակտոզային ցիկլի խանգարման հետ համակցված գենետիկական պոլիմորֆիզմների որոշում,1 կետ

12000

[Clopidogrel: ABCB1,CYP2C19] Կլոպիդոգրելի փոխանակության հետ համակցված գենետիկական պոլիմորֆիզմների որոշում

12000

[AZF locus delection: sY ] Ազոսպերմիայի և օլիգոսպերմիայի ժամանակ Y քրոմոսոմի դելեցիաների որոշում, 13 կետ

30000

[HLA-B27] HLA-B27 որոշում

12000

[HLA-B51] HLA-B51 Բեխչետի հիվանդության հետ կապակցված հետազոտվող գենային տարբերակ

20000

[MEFV] Պարբերական հիվանդության հետ կապված մուտացիաների հետազոտություն/ 26 մուտացիա MEFV գենում

35000

[Sars-CoV-2] Կորոնավիրուսի հայտնաբերում

9000

[Acute intestinal infections] Սուր աղիքային վարակների համալիր հետազոտություն /Shigella spp/EIEC, Salmonella spp., Campylobacter spp.,Adenovirus F, Rotavirus A,2-րդ գենոտիպի Norovirus, Astrovirus

15000

[Shigella spp, EIEC, Campylobacter spp., Salmonella spp] Շիգելլա, Կամպիլոբակտեր, Էնտերոինվազիվ Էշերիխիա, Սալմոնելլա

13000

[Shigella spp/EiEC, Salmonella spp] Շիգելլա, Էնտերոինվազիվ էշերիխիա,Սալմոնելլա

9000

[Campylobacter spp] Կամպիլոբակտեր

9000

[E. coli( EPEC, ETEC,EIEC,EHEC, EAgEC)] Ախտածին էշերիխիաների ԴՆԹ-ի հայտնաբերում կղանքում

16000

[ β Thalassemia 12 mutations] β Թալասեմիայի հետ կապակցված 12 մուտացիաների հաըտնաբերում

30000

[Crohn's disease, Ulcerative colitis CARD15(NOD2)] Աղիների բորբոքային հիվանդության( Կրոն, Խոցային կոլիտ) զարգացման ռիսկ-NOD2/CARD15 գենի մուտացիաներ

12500

[Gene: polymorphism-UGT1A1:5TA/6TA/7TA/8TA] Gilbert's Syndrome-Ժառանգական գիպերբիլիռուբինեմիա-Ժիլբերտի համախտանիշ

15000

Անալիզներ

Գինը

Բջջաբանական հետազոտություն, PAP քսուկ

7000

Հեղուկային բջջաբանական հետազոտություն

13500

Հյուսվածքաբանական հետազոտություն

15000

Հյուսվածքաբանական խորհրդատվություն

10000

Իմունահյուսվածքաքիմիական (ԻՀՔ) մարկեր-ցանկացած

15000

Իմունահյուսվածքաքիմիական 10-ից ավել մարկեր

150000

ԻՀՔ կաթնագեղձի բազային պանել [ER, PR, HER2neu, Ki67]

75000

HER2/c-erbB2 գենի ամպլիֆիկացիայի հայտնաբերում / CISH մեթոդ

75000

HER2/c-erbB2 գենի ամպլիֆիկացիայի հայտնաբերում / FISH մեթոդ

75000

ALK գենի վերախմբավորման հայտնաբերում/ FISH մեթոդ

40000

ROS1 գենի վերախմբավորման հայտնաբերում/ FISH մեթոդ

40000

RET գենի վերախմբավորման հայտնաբերում/ FISH մեթոդ

50000

NTRK գենի վերախմբավորման հայտնաբերում 1 / FISH մեթոդ

50000

NTRK գենի վերախմբավորման հայտնաբերում 2 / FISH մեթոդ

50000

NTRK գենի վերախմբավորման հայտնաբերում 3 / FISH մեթոդ

50000

EGFR գենի 53 մուտացիաների հայտնաբերում- G719X,exon19del,exon19 ins, T790M,exon20 ins,L858R,T790M,L861Q,S7681/PCR մեթոդ

75000

KRAS գենի 40 մուտացիաների հայտնաբերում- codon 12,13,59,61,117,146/PCR մեթոդ

65000

BRAF գենի 6 մուտացիաների հայտնաբերում-V600 (V600E, V600E2, V600K, V600D, V600R, V600A /PCR մեթոդ

48000

NRAS գենի 43 մուտացիաների հայտնաբերում- codon 12,13,59,61,117,146/PCR մեթոդ

63000

TERT գենի 2 մուտացիաների հայտնաբերում-C250T, C228T/PCR մեթոդ

55000

MMR(MSI) գեների հայտնաբերում/MLH1, MSH2,MSH6,PMS2/IHC մեթոդ

75000

DPYD 5, ֆտորուրացիլի տոքսիգենության հետ ասոցացված գենի մուտացիայի հայտնաբերում

28000

PD-L1 մարկերի հետազոտություն/PD-L1 28-8/ PD-L1 Sp142/ PD-L1 73-10/ PD-L1 CAL10/ IHC մեթոդ

35000

PD-L1 SP263 մարկերի հետազոտություն/ IHC մեթոդ

110000

OncoType DX

1450000