Վարպետաց դաս գինեկոլոգիական ուլտրաձայնում

Նախատեսվում է նախնական 15 ՇՄԶ կրեդիտ

 • Թիրախային լսարան՝
 • Ճառագայթաբաններ
 • Գինեկոլոգներ
 • Մանկաբարձներ
 • ՈՒռուցքաբաններ
 • Կլինիկական օրդինատորներ, ովքեր ունեն փորձ գինեկոլոգիական ուլտրաձայնում։

Հովանավորներ

Ուսուցման նպատակը

Դասընթացի ավարտին, Դուք ընդունակ կլինեք՝

 • Ուսումնասիրել նոր մոտեցումներ եւ ախտորոշիչ մեթոդներ գինեկոլոգիական ուլտրաձայնում

 • Օգտագործել դրանք այցելույի բուժման մեջ։

 • Կիրառել ուլտրաձայնը, որպես բազիսային հմտություն` ախտորոշում դնելու համար կլինիկական պրակտիկայում։

 • Ծանոթանալ պարզ եւ բարդ ռադիոլոգիական ախտաբանությունների հետ։

ՈՒսուցման ձեւաչափը կազմված է 30 րոպե տեւողությամբ դասախոսություններից, ինտերակտիվ քննարկումներից, բարդ եւ հազվադեպ հանդիպող կլինիկական դեպքերի վերլուծությունից։

Նոյեմբերի 5

 • 9.00 – 9.15 Բացման արարողություն։

 • 9.15 – 9.45 Հավելումների ոլորում։ (Ա. Տեստա)

 • 9.45 – 10.15 Փոքր կոնքի ոչ գինեկոլոգիական ուռուցքների ուլտրաձայնային հատկությունները։ (Ա.Տեստա)

 • 10.15 – 10.45 Հազվադեպ հանդիպող ձվարանի ուռուցքների ուլտրաձայնային հատկությունները: (Ա.Տեստա)

 • 10.45 – 11.15 Էնդոմետրիոմաները եւ դրանց չարորակացման ռիսկը: (Ա.Տեստա)

 • 11.15 – 11.30 Սուրճի ընդմիջում

 • 11.30 – 12.00 Ատիպիկ պատկերով էնդոմետրիոմաների ուլտրաձայնային հատկությունները: (Ի.Մազմանյան)

 • 12.00 – 12.30 Էնդոմետրիոմաների չարորակացման պաթոգենեզը: (Ա. Սարադյան)

 • 12.30 – 13.00 Ձվարանի էնդոմետրիոիդ քաղցկեղի ՈՒՁ հատկությունները: (Լ. Հովսեփյան)

 • 13.00 – 14.00 ճաշի ընդմիջում

 • 14.00 – 14.30 IOTA եւ ORADS դասակարգման թարմեցումները: (Կ. Թոխունց)

 • 14.30 – 15.00 Հավելումների միախոռոչ սոլիդ ախտահարուների պապիլյար կոմպոնենտների տարբեր ուլտրաձայնային պատկերների վերլուծություն: (Լ. Հովսեփյան)

 • 15.00 – 15.30 Ձվարանների սերոզ սահմանային ուռուցքների ուլտրաձայնային հատկությունները: (Լ. Հովսեփյան)

 • 15.30 – 16.00 Ձվարանների մուցինոզ սահմանային ուռուցքների ուլտրաձայնային հանտությունները: (Լ. Հովսեփյան)

 • 16.00 – 16.30 Ցածր աստիճանի ինվազիվ եւ ոչ ինվազիվ ձվարանի ուռուցքների ուլտրաձայնային հատկությոնները: (Լ. Հովսեփյան)

 • 16.30 – 17.00 Վիրաբուժության դերը ձվարանների քաղցկեղով հիվանդների վարման մեջ: (Ա. Ստեփանյան)

 • 17.00 – 17.30 Քննարկում

Նոյեմբերի 6

 • 9.00 – 9.30 Ներվիրահատական ուլտրաձայնային հետազոտություն: (Ա. Տեստա)

 • 9.30 – 10.00 ՈՒլտրաձայնային պատկերների ռադիոմիկ վերլուծությունը գինեկոլոգիայում: (Ա. Տեստա)

 • 10.00 – 10.30 Ինչպե՞ս գնահատել պարացերվիկսը ուլտրաձայնով: (Ա. Տեստա)

 • 10.30 – 11.00 Գեստացիոն տրոֆոբլաստիկ հիվանդության ուլտրաձայնային հատկությունները: (Ա. Տեստա)

 • 11.00 – 11.30 Միոմետրիումի ախտաբանությունների լայն սպեկտրը՝ բարորակ, տարբեր, STUMP եւ սարկոմայի ուլտրաձայնային հատկությունները: (Ա. Տեստա)

 • 11.30 – 11.45 Սուրճի ընդմիջում:

 • 11.45 – 12.15 Ատիպիկ ուլտրաձայնային պատկերով լեյոմիոմաների գնահատումը: (Լ. Հովսեփյան)

 • 12.15 – 12.45 Հավելյալ խոռոչավորված արգանդային անոմալիաների ուլտրաձայնային հատկությունները: (Լ. Հովսեփյան)

 • 12.45 – 13.15 Արգանդի լիմֆոմայի ուլտրաձայնային հատկությունները: (Լ. Հովսեփյան)

 • 13.15 – 14.15 ճաշի ընդմիջում:

 • 14.15 – 14.45 Արգանդի արտերիովենոզ մալֆորմացիայի ուլտրաձայնային հատկությունները: (Տ. Քոչարյան)

 • 14.45 – 15.15 Որքա՞ն հաճախ են էնդոմետրիումի պոլիպները լինում չարորակ։ Ե՞րբ է անհրաժեշտ դրանք բուժել: (Ա. Խուդավերդյան)

 • 15.15 – 15.45 Սոնոհիստերոգրաֆիա՝ սկզբունքները, տեխնիկան եւ դերը արգանդի խոռոչի ախտաբանություններում։ (Ն. Ասիլբեկյան)

 • 15.45 – 16.15 Տամոքսիֆենով պայմանավորված էնդոմետրիումի ախտաբանություն: (Լ. Հովսեփյան )

 • 16.15 – 16.45 Գինեկոլոգիան՝ արվեստի գործերում: (Գ. Շահսուվարյան)

 • 16.45 – 17.15 Հազվադեպ հանդիպող կլինիկական դեպքերի քննարկում

 • 17.15 – 17.45 Բժշկական պատկերների համադրում` ներկա իրավիճակը, մարտահրավերները և ապագան։

 • 17.45 Փակման արարողություն

Հրավիրված խոսնակ

Անտոնիա Կարլա Տեստա

Ագոստինո Ջեմելլի Համալսարանական Հոսպիտալի Հիմնադրամի գինեկոլոգիական ուռուցքաբանության ուլտրաձայնի կենտրոնի (“Class Ultrasound” ) գիտական տնօրեն։ • Պրոֆեսոր Տեստան հանդիսանում է նաեւ Սուրբ Սիրտ Կաթոլիկ Համալսարանի մանկաբարձության եւ գինեկոլոգիայի կլինիկայի ամբիոնի դոցենտ։ Արդեն 8 տարի է նա հանդիեսանում է Մանկաբարձության եւ գինեկոլոգիայի ուլտրաձայնային հետազոտության միջազգային միության (ISUOG) խորհուրդի անդամ։ Ինչպես նաեւ 2 տարի է, ինչ հանդիսանում է Մանկաբարձության եւ գինեկոլոգիայի ուլտրաձայնային հետազոտության Իտալական միության (SIEOG) փոխնախագահ։ • Դարձել է Ձվարանների ՈՒռուքների Վերլուծության Միջազգային թիմի (IOTA) անդամ 2000թ-ից։ Անց է կացրել ավելի քան 50 հետազոտական նախագծեր գինեկոլոգիական քաղցկեղի եւ քիմիոթերապիայի ուղղեցույցների համար։ Նրա հետազոտությունները դրդել են առաջատար կազմակերպությունների ստեղծել ուլտրաձայնային տեխնիկա բարելավելու ուռուցքային գոյացությունների ախտորոշման եւ տարբերակման հնարավորությունները։

Լիլիթ Հովսեփյան

բ․գ․թ․, մանկաբարձ-գինեկոլոգ, ուլտրաձայնային ախտորոշման մասնագետ

Գլասբո Կլինիկ Երևան

Էրեբունի բժշկական կենտրոն

Կարինե Թոխունց

բ․գ․դ․, ԵՊԲՀ պրոֆեսոր

Մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի ուլտրաձայնային հետազոտության հայկական ասոցիացիայի նախագահ

Մանկաբարձ-գինեկոլոգ, ռեպրոդուկտոլոգ

Մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի ուլտրաձայնային ախտորոշման մասնագետ

Արտեմ Ստեփանյան

բ․գ․թ․, Նաիրի Բժշկական Կենտրոնում օնկոգինեկոլոգիական ծառայության ղեկավար

Առողջապահության ազգային ինստիտուտի դոցենտ

Աննա Խուդավերդյան

բ․գ․դ․

Մանկաբարձ-գինեկոլոգ, ուլտրաձայնային ախտորոշման բժիշկ

ԵՊԲՀ մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ

Պերինատոլոգիայի,մանկաբարձության,գինեկոլոգիայի և կանանց վերարտադրողական առողջության հանրապետական ինստիտուտ

Տիգրան Քոչարյան

բ․գ․թ, Շենգավիթ բժշկական կենտրոնի ախտորոշման բաժնի փոխտնօրեն

Նարինե Ասիլբեկյան

Մանկաբարձ-գինեկոլոգ

Ուլտրաձայնային ախտորոշման մասնագետ

Գլասբո Կլինիկ Երևան

Իզաբելլա Մազմանյան

Մանկաբարձ-գինեկոլոգ

Ուլտրաձայնային ախտորոշման մասնագետ

Գլասբո Կլինիկ Երևան

Անժելա Սարադյան

Բժիշկ - պաթոլոգ

Դավիդյանց Լաբորատորիաներ

Գոհար Շահսուվարյան

Կլինիկական գենետիկ, մանկաբույժ, ընտանեկան բժիշկ:

ԷկոՍենս Դիագնոստիկ կենտրոն և լաբորատորիա

ԵՊԲՀ բժշկական գենետիկայի ամբիոնի դասախոս։

Վլադիմիր Կապուստին

բ․գ․դ․, պրոֆեսոր, ուլտրաձայնային ախտորոշման մասնագետ

Վճարում