Office 01

mollitia omnis fuga, nihil suscipit lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Deleniti sit quos.

25, King St. 20170
Melbourne Australia
0011 234 56789
Mon-Fri 8:30am-6:30pm
info@yoursite.com
24 X 7 online support

Анализы и цены

Ընդհանուր կլինիկական հետազոտություններ
Արյան ընդհանուր անալիզ /25 պարամետրերով/
3000 AMD
Մեզի ընդհանուր անալիզ /10 պարամետրերով/
2000 AMD
Արյան կարգի (ABO) և ռեզուս գործոնի որոշում,RhD,C
1500 AMD
Միզասեռական օրգանների միկրոսկոպիկ հետազոտություն
5000 AMD
Սպերմոգրամմա
7000 AMD
Կոպրոգրամմա /ներառյալ թաքնված արյան հայտնաբերում/
10000 AMD
Կղանքում թաքնված արյան հայտնաբերում /I/
5000 AMD
Կղանքում թաքնված արյան հայտնաբերում /II/
3500 AMD
Կղանքում թաքնված արյան հայտնաբերում /III/
2500 AMD
Բիոքիմիական հետազոտություններ
TP | Ընդհանուր սպիտակուց
1000 AMD
ALB | Ալբումին
1000 AMD
BIL tot. | Բիլիռուբին ընդհանուր
1000 AMD
BIL dir. | Բիլիռուբին ուղիղ
1000 AMD
AST(GOT) | Ասպարտատամինոտրանսֆերազա
1500 AMD
ALT(GPT) | Ալանինամինոտրանսֆերազա
1500 AMD
GGT | Գամմա-գլուտամիլտրանսֆերազա
1500 AMD
ALP | Հիմնային ֆոսֆատազա
1500 AMD
ACP | Թթվային ֆոսֆատազա
4000 AMD
LDH | Լակտատդեհիդրոգենազա
1500 AMD
AMYL tot. | Ամիլազա ընդհանուր արյան մեջ
2000 AMD
AMYL tot. | Ամիլազա ընդհանուր մեզի մեջ
2000 AMD
CK | Կրեատինկինազա
2000 AMD
LIP | Լիպազա
4000 AMD
CHOE | Խոլինեստերազա
4000 AMD
CERU | Ցերուլոպլազմին
6000 AMD
APRI/FIB-4 | Լյարդի ֆիբրոզի անուղղակի մարկերներ
25000 AMD
LP | Լիպիդայինպրոֆիլ /Chol.tot, HDL, LDL, TRIG, Ath. index/
6000 AMD
Chol.tot | Ընդհանուր խոլեստերին
1000 AMD
HDL | Բարձր խտության լիպոպրոտեիդներ
1500 AMD
LDL | Ցածր խտության լիպոպրոտեիդներ
2000 AMD
TRIG | Տրիգլիցերիդներ
1500 AMD
Ath. index | Աթերոգենային ինդեկս
2500 AMD
UREA bl. | Միզանյութ արյան մեջ
1000 AMD
UREA ur. | Միզանյութ մեզի մեջ
1000 AMD
BUN bl. | Ազոտը միզանյութում արյան մեջ
1000 AMD
BUN ur. | Ազոտը միզանյութում մեզի մեջ
1000 AMD
CREA bl. | Կրեատինին արյան մեջ
1000 AMD
CREA ur. | Կրեատինին մեզի մեջ
1000 AMD
GFR (CKD-EPI) | Կրեատինինի կլիրենս (CKD-EPI)
2000 AMD
u-ALB | Միկրոալբումին մեզում
6000 AMD
URIC ACID bl. | Միզաթթուն արյան մեջ
2000 AMD
URIC ACID ur. | Միզաթթուն մեզի մեջ
2000 AMD
GLU | Գլյուկոզա
1000 AMD
HbA1C | Գլյուկոլիզացված հեմոգլոբին
5000 AMD
FRUC | Ֆրուկտոզամին
1000 AMD
Iron | Երկաթ
2000 AMD
Transferrin | Տրանսֆերրին
5000 AMD
Ferritin | Ֆերրիտին
6000 AMD
HCY | Հոմոցիստեին
15000 AMD
Na,К, Ca I | Նատրիում, կալիում, կալցիում իոնիզացված
4500 AMD
Ca tot. bl. | Կալցիում ընդհանուր արյան մեջ
1500 AMD
Ca tot. ur. | Կալցիում ընդհանուր մեզի մեջ
1500 AMD
Mg | Մագնեզիում
1500 AMD
IPH | Անօրգանական Ֆոսֆոր
1500 AMD
CL | Քլորիդներ
1500 AMD
Cu bl. | Պղինձ արյան մեջ
6000 AMD
Cu ur. | Պղինձ մեզի մեջ
6000 AMD
CRP quant. | C-րեակտիվ սպիտակուց քանակական
2000 AMD
CRP HS quant. | С-րեակտիվ սպիտակուց բարձր զգայուն, քանակական
5000 AMD
RF quant. | Ռևմատոիդ գործոն քանակական
2500 AMD
ASLO quant. | Անտիստրեպտոլիզին-Օ քանակական
5000 AMD
D-Dimer | D-Դիմեր
10000 AMD
LA | Գայլախտի հակամարմին
6000 AMD
Apo A 1 | Ապո-A-1 լիպոպրոտեին
5000 AMD
Apo B | Ապո-B լիպոպրոտեին
5000 AMD
Apo B /Apo A1 | Ապո-B /Ապո-A-1 լիպոպրոտեինների հարաբերություն՝ աթերոսկլերոզի և ՍԻՀ ռիսկի ցուցանիշ
10000 AMD
Իմունոլոգիական հետազոտություններ
TSH | Թիրեոտրոպ հորմոն
6000 AMD
T3 | Տրիյոդթիրոնին
6000 AMD
T3 free | Տրիյոդթիրոնին ազատ
6000 AMD
T4 | Թիրոկսին
6000 AMD
T4 free | Թիրոկսին ազատ
6000 AMD
TG-Ab | Թիրեոգլոբուլինի հակամարմիններ
7500 AMD
TP-Ab | Թիրեոիդ պերօկսիդազաի հակամարմիններ
7500 AMD
TSHR Ab | TSH րեցեպտորների հակամարմիններ
12000 AMD
CTN | Կալցիտոնին
12000 AMD
TG Ag | Թիրեոգլոբուլին
8000 AMD
INS | Ինսուլին
6000 AMD
HOMA-IR | Ինսուլինակայունության ինդեքս
7000 AMD
C-Peptide | C-Պեպտիդ
7000 AMD
Proinsulin | Պրոինսուլին
7000 AMD
STH | Սոմատոտրոպ հորմոն
8000 AMD
PTH | Պարատ հորմոն
8000 AMD
ACTG | Ադրենոկորտիկոտրոպ հորմոն
7000 AMD
COR | Կորտիզոլ
6000 AMD
LH | Լյուտեինիզացնող հորմոն
6000 AMD
FSH | Ֆոլիկուլախթանող հորմոն
6000 AMD
AMH | Հակամյուլլերային հորմոն
15000 AMD
PRL | Պրոլակտին
6000 AMD
E2 | Էստրադիոլ
6000 AMD
E3 free | Էստրիոլ ազատ
7000 AMD
PROG | Պրոգեստերոն
6000 AMD
17-OH-PROG | 17-OH-պրոգեստերոն
7000 AMD
hCG | Խորիոնային հոնադոտրոպին, ընդհանուր
6000 AMD
free β-hCG | ազատ β-խորիոնային հոնոդոտրոպին
10000 AMD
TEST | Տեստոստերոն
6000 AMD
TEST free | Տեստոստերոն ազատ
7000 AMD
DHEA-S | Դեհիդրոէպիանդրոստերոն սուլֆատ
6000 AMD
SHBG | Գլոբուլին կապող սեռական հորմոններ
7000 AMD
PAPP-A | Հղիության ընկերքային շրջանի սպիակուցА /PAPP-A/
10000 AMD
AFP | Ալֆա-ֆետոպրոտեին
6000 AMD
AB_CL | Կարդիոլիպինային հակամարմիններ /IgG,IgM/
12000 AMD
Anti-β2-GP1 | Բետա-2 գլիկոպրոտեինի հակամարմիններ /IgG,IgM/
12000 AMD
APS (AB_CL, Anti-β2-GP1, LA) | Հակաֆոսֆոլիպիդային համախտանիշի ախտորոշում
30000 AMD
Վիտամիններ
Vitamin B 12 | Վիտամին В 12
7500 AMD
Folic acid (B9) | Ֆոլաթթու /Վիտամին В9/
7500 AMD
Vitamin D total (25-OH) | Վիտամին D ընդհանուր /25-ОН/
12000 AMD
Շիճուկային /կոագուլացիոն/ հեմոսթազ
APTT | Ակտ. պարց. Թրոմբապլաստինային ժամանակ
2500 AMD
THR | Պրոթրոմբին. Ժամանակ, ինդեկս, МНО
1000 AMD
FG | Ֆիբրինոգեն
2500 AMD
TT | Թրոմբինային ժամանակ
2000 AMD
PROTEIN C | Պրոտեին С հակակոագ. համակարգ/պրոտ. S
7000 AMD
ATP III | Հակաթրոմբին III (АТ III)
7000 AMD
Ռևմատոլոգիա, աուտոիմուն հիվանդություններ
Anti-CCP HS | Հակացիտրուլինային հակամարմիններ, բարձր զգայուն
10000 AMD
ANCA HS | Նեյտրոֆիլների ցիտոպլազմայի հակամարմիններ, բարձր զգայուն
15000 AMD
Anti-ds DNA | Երկշղթա ԴՆԹ-ի հակամարմիններ
7500 AMD
ANA | Հականուկլեար հակամարմիններ
7000 AMD
IgG | Իմունոգլոբուլին G/IgG
4000 AMD
IgA | Իմունոգլոբուլին A/IgA
4000 AMD
IgM | Իմունոգլոբուլին M/IgM
4000 AMD
IgE | ԻմունոգլոբուլինIg Е/IgE
6000 AMD
С3 | C3 կոմպլեմենտի բաղադրիչ
4000 AMD
С4 | C4 կոմպլեմենտի բաղադրիչ
4000 AMD
Procalcitonin | Պրոկալցիտոնին
15000 AMD
Anti-tTG IgA | Հյուսվածքային տրանսգլյուտամինազայի հակամարմին IgA
5000 AMD
Anti-DGP IgM | Գլիադինի դեամիդիրացված պեպտ. հակամարմին IgG
10000 AMD
Calprotectin | Կալպրոտեկտին ֆեկալային
15000 AMD
Օնկոմարկերներ /կան նաև այլ բաժիններում/
SCC | Տափակբջջային կարցինոմայի անտիգեն
12000 AMD
CEA | Քաղցկեղաէմբրիոնային անտիգեն
6000 AMD
CA 125 | Քաղցկեղային անտիգեն 125
10000 AMD
HE4 | Մարդու էպիդիդիմալ սեկտորային սպիտակուց 4
10000 AMD
ROMA index | ՌՕՄԱ ինդեքս
20000 AMD
CA 15-3 | Քաղցկեղային անտիգեն 15-3
10000 AMD
CA 19-9 | Քաղցկեղային անտիգեն 19-9
10000 AMD
CA 242 | Քաղցկեղային անտիգեն242
9500 AMD
PSA tot. | Պրոստատսպեցիֆիկ հակածին, ընդհանուր
6000 AMD
PSA fr. | Պրոստատսպեցիֆիկ հակածին, ազատ
7000 AMD
NSE | Նեյրոսպեցիֆիկ էնոլազա
10000 AMD
Cyfra 21-1 | 19 ցիտոկորատինի հատված
12000 AMD
Ինֆեկցիոն հարուցիչների հակամարմիններ
HBsAg | Հեպ. В: մակերեսային հակածին
7500 AMD
HBsAg quant. | Հեպ. В: մակերեսային հակածին, քանակական
15000 AMD
Anti-HBc | Հեպ. B: կորիզային հակածնի հակամարմիններ
10000 AMD
HCV-AB | Հեպ:С: ընդ. հակամարմիններ
7500 AMD
HCV rapid AB | Հեպ:С: ընդ. Հակամարմիններ, էքսպրես թեստ
3000 AMD
CMV IgM | Ցիտոմեգալովիրուս IgM
6000 AMD
CMV IgG | Ցիտոմեգալովիրուս IgG
6000 AMD
CMV avid. | Ցիտոմեգալովիրուս, ավիդություն
15000 AMD
HSV 1 IgM | Հերպես 1 IgM
6000 AMD
HSV 1 IgG | Հերպես 1 IgG
6000 AMD
HSV 2 IgM | Հերպես 2 IgM
6000 AMD
HSV 2 IgG | Հերպես 2 IgG
6000 AMD
CHL. Tr.IgA | Խլամիդիա տր. IgA
6000 AMD
CHL. Tr.IgG | Խլամիդիա տր. IgG
6000 AMD
RUB IgM | Ռուբելլա IgM
6000 AMD
RUB IgG | Ռուբելլա IgG
6000 AMD
TOXO IgM | Տոկսոպլազմա IgM
7500 AMD
TOXO IgG | Տոկսոպլազմա IgG
7500 AMD
TOXO avid. | Տոկսոպլազմա, ավիդություն
15000 AMD
RPR | Սիֆիլիս
3000 AMD
HIV AG/AB | ՁԻԱՀ-ի հակածին/հակամարմին կոմբինացված
7500 AMD
EBV IgM | Էպշտեյն-Բարր վիրուսի հակամարմին IgM
6000 AMD
VZV IgG | Ջրծաղիկի հակամարմին IgG
7000 AMD
Brucellosis IgM | Բրուցելոզ, IgM
6500 AMD
Brucellosis IgG | Բրուցելոզ, IgG
6500 AMD
C. Bur. PI IgG | Քյու տենդ /Կոքսիելոզ/, I փուլ, IgG
10000 AMD
C. Bur. PII IgM | Քյու տենդ /Կոքսիելոզ/, II փուլ, IgM
10000 AMD
C. Bur. PII IgG | Քյու տենդ /Կոքսիելոզ/, II փուլ, IgG
10000 AMD
Borrelia IgM | Լայմի հիվ-ուն /Տզային բորելիոզ/ IgM, քանակական
6500 AMD
Borrelia IgG | Լայմի հիվ-ուն /Տզային բորելիոզ/ IgG, քանակական
6500 AMD
Anti-Bor-8 IgM | Լայմի հիվ-ուն /Տզային բորելիոզ/ IgM, իմունոբլոտ
15000 AMD
Anti-Bor-8 IgG | Լայմի հիվ-ուն /Տզային բորելիոզ/ IgG, իմունոբլոտ
15000 AMD
Մանրէաբանական հետազոտություններ
Արյան ստերիլության բակ քննություն
9000 AMD
Արյան ստերիլության բակ քննություն /Vitek 2/
18000 AMD
Մեզի բակ քննություն
7000 AMD
Մեզի բակ քննություն /Vitek 2/
15000 AMD
Կղանքի բակ քննություն` դիսբակտերիոզ
8000 AMD
Կղանքի բակ քննություն՝ դիսբակտերիոզ /Vitek 2/
15000 AMD
Կղանքի բակ քննություն պաթոգեն/պայմանական
6000 AMD
Կղանքի բակ քննություն պաթոգեն/պայմանական /Vitek 2/
15000 AMD
Իերսինիա մեզում
8000 AMD
Իերսինիա մեզում /Vitek 2/
15000 AMD
Իերսինիա արյան մեջ
8000 AMD
Իերսինիա արյան մեջ /Vitek 2/
15000 AMD
Իերսինիա կղանքում
8000 AMD
Իերսինիա կղանքում /Vitek 2/
15000 AMD
Տարբեր միջավայրերի բակ քննություն
8000 AMD
Տարբեր միջավայրերի բակ քննություն /Vitek 2/
18000 AMD
Միկոզների հարուցիչների հայտնաբերում
8000 AMD
M.hominis, U.urealiticum, U.parvum, 9 հակաբիոտիկ
15000 AMD
Strepto-test, A խմբի ստրեպտոկոկկեր
7000 AMD
Campylobacter sp./Կամպիլոբակտերիա
7000 AMD
Clostridium difficile toxin A,B/ Կլոստրիդիաների A,B տոքսին
11000 AMD
Escherichia coli O157:H7/Էշերիխիա կոլի O157:H7
6000 AMD
Brucellosis, Բրուցելոզ /Ռայթ-Հեդելսոնի րեակցիա/
7000 AMD
Մակաբուծաբանական հետազոտություններ
Որդերի հայտնաբերում կղանքում/I/
5000 AMD
Որդերի հայտնաբերում կղանքում/II/
3500 AMD
Որդերի հայտնաբերում կղանքում/III/
2500 AMD
Սրատուտ /քսուք/
2500 AMD
Սեգմենտ
5000 AMD
Malaria | Մալարիա /4 ձևերը/ Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale/
5000 AMD
Leishmaniasis | Լեշմանիոզ
7000 AMD
Helicobacter pylori | Հելիկոբակտերիոզ /Ag կղանքում ԻՖԱ/ELISA/
6500 AMD
Giardia Intestinalis | Լամբլիոզ /Ag կղանքում ԻՖԱ/ELISA/
7000 AMD
Entameoba histolytica | Ամեբիազ /Ag կղանքում ԻՖԱ/ELISA/
12000 AMD
Cryptosporidium parvum | Կրիպտոսպորիդիոզ /Ag կղանքում ԻՖԱ/ELISA/
12000 AMD
ParaCombi | Լամբլիոզ/Ամեբիազ/Կրիպտոսպորիդիոզ /Ag կղանքում ԻՖԱ/ELISA/
18000 AMD
Norovirus | Նորովիրուս /Ag կղանքում ԻՖԱ/ELISA/
10000 AMD
Astrovirus | Աստրովիրուս /Ag կղանքում ԻՖԱ/ELISA/
10000 AMD
Rotavirus/Adenovirus | Ռոտավիրուս/Ադենովիրուս /Ag կղանքում ԻՖԱ/ELISA/
7000 AMD
Enterovirus | Էնտերովիրուս /Ag կղանքում ԻՖԱ/ ELISA/
7000 AMD
Leptospirosis Ig G/IgM | Լեպտոսպիրոզ /Ig G/Ig M արյան մեջ/
6500 AMD
Leishmaniasis Ig G | Լեշմանիոզ / Ig G արյան մեջ/
7000 AMD
Helicobacter pylori (IgG) | Հելիկոբակտերիոզ /IgG արյան մեջ/
6500 AMD
Opisthorchis felineus (IgG) | Օպիստորխոզ /IgG արյան մեջ/
7000 AMD
Echinococcus granulosus (IgG) | Էխինակոկոզ /IgG արյան մեջ/
7000 AMD
Trichinella spiralis (IgG) | Տրիխինելոզ /IgG արյան մեջ/
20000 AMD
Toxocara canis (IgG) | Տոկսոկարոզ /IgG արյան մեջ/
20000 AMD
Teania solium (IgG) | Ցիստիցերկոզ /IgG արյան մեջ/
20000 AMD
ՊՇՐ՝ հարուցիչի, վարակի հայտնաբերում
Androflor screen | Անդրոֆլոր սքրին, տղամարդու նորմալ միկրոֆլորա և 13 պաթոգեն
25000 AMD
Femoflor screen | Ֆեմոֆլոր սքրին, կնոջ նորմալ միկրոֆլորա և 13 պաթոգեն:
25000 AMD
HPV kvant 4 | Մարդու պապիլոմավիրուսի 6, 11, 16, 18 քանակական որոշում
10000 AMD
HPV kvant 15 | Մարդու պապիլոմավիրուսի /6,11/, /16,31,33,35,52,58/, /18,39,45,59,70/,/56,51,68/
13000 AMD
HPV screen titer 14 | Մարդու պապիլոմավիրուսի 14 տեսակի քանակական որոշում` 16,18,31,33,35,39,51,52,56,58,59,66,68
21000 AMD
Chlamydia trachomatis | Խլամիդիոզ
6000 AMD
Ureaplasma urealyt./parvum | Ուրեապլազմոզ, U. ur/par.
6000 AMD
Mycoplasma hominis | Միլոպլազմոզ, M.hominis
6000 AMD
Mycoplasma genitalium | Միկոպլազմոզ, M. genitalium
6000 AMD
Treponema pallidum | Սիֆիլիս
8000 AMD
Neicceria gonorrhoeae | Գոնորեա
6000 AMD
Gardnerella vaginalis | Գարդներելա
6000 AMD
Trichomonas vaginalis | Տրիխոմոնիազ
6000 AMD
Candida albicans | Կանդիդոզ
6000 AMD
Cytomegalovirus (CMV) | Ցիտոմեգալովիրուս
6000 AMD
Toxoplasma gondii | Տոկսոպլազմոզ
7000 AMD
Herpes simplex virus 1,2 (HSV1,2) | Հերպես-Վիրուս
6000 AMD
Epstein-Barr virus (EBV) | Էպշտեյն-Բարր վիրուս
7000 AMD
Borrelia burdgdorferi | Բորելիոզ, Լայմի հիվանդություն
12000 AMD
Varicella-Zoster virus (VZV) | Ջրծաղիկ, գոտեվորող որքին
7000 AMD
Shig. spp., EI E. coli, Cam. spp., Salm. spp. | Շիգելլա, Կամպիլոբակտեր, ԷԻ Էշերիխիա, Սալմոնելա
13000 AMD
Shigella spp., EI E.coli, Salmonella spp. | Շիգելլա, ԷԻ Էշերիխիա, Սալմոնելա
9000 AMD
Campylobacter spp. | Կամպիլոբակտեր
9000 AMD
HBV | Հեպատիտ B վիրուսի որակական որոշում
6000 AMD
qHBV | Հեպատիտ B վիրուսի քանակական որոշում
50000 AMD
HCV | Հեպատիտ C վիրուսի որակական որոշում
10000 AMD
qHCV | Հեպատիտ C վիրուսի քանակական որոշում
50000 AMD
gHCV | Հեպատիտ C վիրուսի գենոտիպավորում 1a, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6
60000 AMD
IL 28b | Հեպատիտ C վիրուսի բուժման դեղորայքային դոզավորման մարկեր
20000 AMD
ՊՇՐ՝ գենետիկական հետազոտություններ
Lactoscreen | Լակտոսքրին, կնոջ ՄԶՀ լակտոբակտերիաների քանակ. որոշում
8000 AMD
Thrombophilia:8 | Թրոմբոզի/թրոմբոֆիլիայի զարգացման ռիսկի հետ կապված գենետիկական պոլիմորֆիզմների որոշում, 8 կետ
25000 AMD
Thrombophilia: F2, F5 | Թրոմբոզի/թրոմբոֆիլիայի զարգացման ռիսկի հետ կապված գենետիկական պոլիմորֆիզմների որոշում, 2 կետ
9000 AMD
Thrombophilia:1 of 8 | Թրոմբոզի/թրոմբոֆիլիայի զարգացման ռիսկի հետ կապված գենետիկական պոլիմորֆիզմների որոշում, նշված 1 կետ
5000 AMD
APOE | ApoE գենի Ɛ2/Ɛ3/Ɛ4 պոլիմորֆիզմների հետազոտություն
35000 AMD
Hypertension: ADD1, AGT, AGTR1, AGTR2, CYP11B2, GNB3, NOS3 | Զարկերակային ճնշման զարգացման ռիսկի հետ կապված գենետիկական պոլիմորֆիզմների որոշում, 9 կետ
25000 AMD
Folate Metabolism: MTHFR, MTR, MTRR | Ֆոլատային ցիկլի խանգարման հետ համակցված գենետիկական պոլիմորֆիզմների որոշում, 4 կետ
12000 AMD
Lactose Metabolism: MCM6 | Լակտոզային ցիկլի խանգարման հետ համակցված գենետիկական պոլիմորֆիզմների որոշում, 1 կետ
12000 AMD
Clopidogrel: ABCB1, CYP2C19 | Կլոպիդոգրելի փոխանակության հետ համակցված գենետիկական պոլիմորֆիզմների որոշում, 4 կետ
12000 AMD
Warfarin: CYP2C9, CYP4F2, VKORC1 | Վարֆարինի փոխանակության հետ համակցված գենետիկական պոլիմորֆիզմների որոշում, 4 կետ
17500 AMD
AZF locus deletion: sY | Ազոոսպերմիայի և օլիգոզոոսպերմիայի ժամանակ Y քրոմոսոմի դելեցիաների որոշում, 13 կետ
30000 AMD
HLA-B27 | HLA-B27 որոշում
12000 AMD
HLA-B51 | HLA-B51 որոշում
20000 AMD
Օնկոգենետիկա